انواع بازی های ساختنی برای کودکان و تقویت مهارت ها - جاپاتوی

انواع بازی های ساختنی برای کودکان و تقویت مهارت ها

هنگامی که کودکان درگیر بازی های اکتشافی مانند همین اسباب بازی های ساختنی هستند از حواس خود برای تحقیق و کشف استفاده می کنند. اقدامات ساده مانند کوبیدن بلوک ها به هم یا انتقال آنها از یک مکان به مکان دیگر دائما تکرار خواهند شد. این مرحله به کودکان کمک می کند تا برای ساختنی که نیاز به حرکات هدفمندتری دارد، آماده شوند. کودکان یاد می گیرند که وسایل را دستکاری کنند تا به یک نتیجه دلخواه برسند و می توانند حس موفقیت زیادی را تجربه کنند.

ادامه مطلب